Huisreglement

Afspraken
Om een vlot verloop van de "intake" te bereiken, graag de eerste keer uw pas van de zorgverzekeraar en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Heeft u een verwijsbrief van de arts gekregen, dan deze ook graag de eerste keer meenemen. Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u dat dan s.v.p. ook doorgeven.
Bij aanvang van de behandeling ontvangt u een afspraakkaartje. Neemt u altijd uw kaartje mee, zodat wij een nieuwe afspraak kunnen noteren. Dit voorkomt onnodig misverstanden. Bent u verhinderd? Verplaats tijdig uw afspraak, minimaal 24 uur van te voren, anders zijn wij genoodzaakt deze kosten bij u in rekening te brengen. Neemt u altijd uw persoonlijke eigendommen mee naar de behandelkamer of oefenzaal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. In onze wachtkamer staan verschillende folders om mee te nemen. Tevens kunt u gebruikmaken van de aanwezige lectuur in de wachtkamer.

Hygiëne
Wij investeren om te kunnen werken in een schone omgeving. Wij verwachten ook dat onze patiënten zowel hun eigen als onze hygiëne bewaken. Wanneer u behandeld wordt op de behandelkamer, maar ook als u traint in de oefenzaal, graag een handdoek meenemen. In de oefenzaal dient u schoenen met schone zolen te dragen. In onze praktijk wordt niet gerookt.

Klachtenregeling
Adviezen of klachten kunt u melden aan de behandelend therapeut of aan onze receptioniste via telefoonnummer: 070-4402044. Voor verdere informatie: zie klachtenregeling.

Calamiteiten
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.