Vergoeding & Tarieven 2018

Met bijna alle verzekeringsmaatschappijen hebben we contracten. Dit houdt in dat als u een aanvullende verzekering heeft, de fysiotherapiebehandelingen vergoedt worden. Wij declareren rechtstreeks bij deze verzekeraars, zodat u zelf geen omkijken heeft naar uw declaratie. Mocht u willen weten of wij een contract hebben met uw verzekeraar en of u goed verzekerd bent voor fysiotherapeutische behandeling, neem dan even contact met ons op.

Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven:

Tarief Omschrijving
€ 32,75 Zitting fysiotherapie
€ 45,00 Zitting manuele therapie
€ 54,00 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen
€ 15,50 Telefonische zitting
€ 14,50 Screening
€ 43,50 Intake en onderzoek na screening
€ 43,50 Intake en onderzoek na verwijzing
€ 32,75 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€ 10,00 Toeslag voor behandeling aan huis
€ 10,00 Inrichtingstoeslag
€ 15,50 Toeslag buiten reguliere werktijden
€ 22,50 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
€ 22,50 Niet nagekomen afspraak Manuele therapie
Kostprijs Verstrekte verband- en hulpmiddelen
€ 28,50 Eenvoudige, korte rapporten
€ 54,00 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten
€ 22,50 Niet nagekomen afspraak